Làm giàu nhanh chóng: Sáng tạo và có ý thức

$ 300.99
Shipping calculated at checkout.

Cách dễ nhất để xây dựng sự giàu có là tạo ra giá trị cho người khác. Nó không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà sự giàu có thực sự là khả năng sống cuộc sống của riêng bạn. Đó là tự do! Bạn đã sẵn sàng để hiểu được dạng thuần túy nhất của Sự giàu có, Sức khỏe, Tình yêu và Sự cân bằng thu hút những người Giàu có nhất bạn chưa? Của cải được tạo ra như thế nào? Các quy tắc để thu hút sự giàu có là gì? Làm thế nào bạn có thể ở trong trạng thái mà tiền bị từ hóa đối với bạn?

Bạn có biết rằng bạn thu hút tiền bạc, của cải, con người, sự kiện và hoàn cảnh vào cuộc sống của bạn, không phải bằng những gì bạn làm hoặc có, mà bởi bạn là ai và năng lượng rung động của bạn? Khóa học trực tuyến này bao gồm nhiều điều cơ bản để hiểu sự phong phú trong tất cả chúng ta và cách nâng cao nó thông qua sức khỏe. Khóa học này cung cấp các công cụ cần thiết để loại bỏ niềm tin và hệ thống không cho phép không gian để nhận sự giàu có mà mỗi người được định sẵn để nhận.

Khóa học này là công cụ để hướng dẫn bạn qua nhiều cách khác nhau mà bạn có thể xây dựng lại hệ thống niềm tin của mình để phù hợp hơn với sự giàu có thực sự của bạn!

Tolerant Planet dành riêng để hỗ trợ hài hòa cho phụ nữ da màu về giáo dục chính trị và tài chính.

Với sự bảo vệ của hòa bình và sự rung động của thiên nhiên, Tolerant Planet LTD đã tập hợp các nhà văn, doanh nhân và nhà nghiên cứu chuyên môn được truyền cảm hứng để viết các khóa học cho nhân loại, về các chủ đề tạo ra một làn sóng khoan dung bền vững trong chính họ và lẫn nhau.


 

Get 15% Off

When you subscribe to our newsletter